Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Safír Kdyně
Google+ RSS

O skupině

Pionýrská skupina Safír Kdyně

Pionýrská skupina (PS) je základní organizační jednotkou sdružení Pionýr. PS Safír ve Kdyni působí již přes 40 let.

Hlavní náplní naší činnosti je pravidelná činnost oddílů, které se schází zpravidla jednou týdně, a akce pro veřejnost. Mezi naše nejpopulárnější počiny patří Pohádkový les, Odpoledne plné her, Slet čarodějnic nebo Deskoherna.

Velmi oblíbené jsou také zájezdy se Safírem za zábavou i poučením. Výlety jsou organizovány zpravidla pro rodiče s dětmi a je na nich možné navštívit zoologické zahrady, muzea, zajímavá města či aquaparky.

O prázdninách pořádáme několik táborů. Stálé tábory se konají na naší táborové základně v Plichticích u Hnačovského rybníka. Vodácké stálé nebo putovní tábory se konají každým rokem na různých českých řekách.

Jak se stát členem?

Členem Pionýrské skupiny Safír Kdyně se může stát každé dítě po zaplacení členského příspěvku (v současné době 300 Kč/rok) a odevzdání registračního listu. Členský příspěvek rozhodně neputuje do kapsy vedoucím pracovníkům – ti ve skupině pracují bez nároku na odměnu. Příspěvek je přerozdělen na financování potřeb oddílů, klubovny, akcí pro veřejnost a pod.

Vyplněný a zákonnými zástupci podepsaný registrační list stačí odevzdat kterémukoli vedoucímu pracovníku skupiny, nejlépe vedoucímu vámi vybraného pravidelného oddílu.

Jako členové PS Safír Kdyně si můžete vybrat oddíl, do kterého chcete chodit, můžete se účastnit akcí, které jsou určeny pouze pro členy, a také dostanete slevu na veškeré účastnické poplatky našich akcí – zájezdy, tábory, apod.

Naše skupina ale myslí i na ty, kteří našimi členy nejsou, a připravuje spoustu akcí i pro neorganizované děti. Podrobnosti o nich najdete v sekci pro veřejnost.

Výroční zpráva

Pokud se k vám nedostala naše výroční zpráva v tištěné podobě, nabízíme vám ji alespoň v podobě elektronické ve formátu PDF. Najdete v ní informace o všem důležitém, co se v naší pionýrské skupině v roce 2012 událo.

Výroční zpráva 2012 vyrocni_zprava_2012.pdf
Výroční zpráva 2006 vyrocni_zprava_2006.pdf

Sponzoři

Na tomto místě bychom rádi poděkovali nejen všem pionýrským vedoucím, kteří věnují práci s dětmi spoustu volného času bez nároku na odměnu, ale také těm, kteří naši činnost podporují po finanční a materiální stránce.

Jsou to především:

Děkujeme vám, že myslíte na děti.

© 2011 Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Safír Kdyně
Vyrobilo studio WEB&DTP
informační rozcestník
administrace webu
SysEL – Systém Evidence Lidí